Tasarım tescili, ürünlerin dış görünümünü koruyan bir sınai mülkiyet hakkıdır.

Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerin oluşturduğu görünümdür.Serbest rekabet ortamında rakipler, müşteri memnuniyetini sağlamak için reklamlarında ürün imajını marka ve tasarım ile öne çıkarmaktadırlar.Teknik bakımdan aynı, kalitede olan iki ürün arasında müşteri tercihinde, ürünün tasarımı büyük rol oynamaktadır. Bazen de tasarım, müşteri tercihlerinde tek başına belirleyici olabilmektedir.

Denilebilir ki, genelde müşteriler önce markaya sonra da ürünün tasarımına bakarak satın alma kararı vermektedirler.Bu anlamda tasarıma yüklenen amaç, ürünün işlevselliğine katkıda bulunmak ve ürünün görünümünü değiştirerek pazarlamaya yardımcı olmaktır.

Ürünlerin ambalajları, ambalaj desenleri, kumaş desenleri, konfeksiyon modelleri, mobilya modelleri, makine ve araç tasarımları, araçların yedek parçaları tasarım tesciliyle koruma altına alınabilmektedir.

Bir tasarımın hukuki korunmasının sağlanması için bazı unsurları içermesi gerekir.

A) Yenilik

B) Ayırt edici nitelik

C) Ürün veya ürün parçası

D) İnsan duyuları ile algılanabilen görünüm

Tasarım ön araştırma ve başvuru

Yurt Dışında Tasarım Tescil İşlemlerİ

Tasarım Yenileme İşlemleri

Adres, Ünvan ve Nevi Değişikliği İşlemi

Devir Sözleşmesinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi

Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Sicile Kayıt İşlemi

Veraset ve intikal

Tescilli tasarımların bülten Takibi

İtiraz İşlemi

Hukuki Hizmetler